Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Võ thuật Bình Định Dưỡng Sinh miễn phí cho cựu quân nhân QLVNCH

Võ thuật Bình Định Dưỡng Sinh miễn phí cho cựu quân nhân QLVNCH

Võ thuật Bình Định Dưỡng Sinh miễn phí cho cựu quân nhân QLVNCH
Thời gian: Ghi danh 6:30PM-8:30PM, T6, T7, CN hàng tuần
Địa điểm: Võ đường Sa Long Cương Tiên Long Võ Đạo Bình Định, 10551 Dale Ave., Stanton, CA 90680
Liên lạc: (714) 403-5563, (714) 880-8336

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Võ thuật Bình Định Dưỡng Sinh miễn phí cho cựu quân nhân QLVNCH 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *