Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Từ Thiện Chia Sẻ phát cơm cho người vô gia cư

Từ Thiện Chia Sẻ phát cơm cho người vô gia cư

Từ Thiện Chia Sẻ phát cơm cho người vô gia cư
Thời gian: 11AM, T7 của tuần thứ 2 mỗi tháng
Địa điểm: Sân nhà hàng Chay (gần Phúc Lộc Thọ)
Liên lạc: (714) 653-0434, (713) 298-2971, (714) 674-2556

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Từ Thiện Chia Sẻ phát cơm cho người vô gia cư 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *