Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Trường Thư Viện Viện Nam Toàn Cầu mở các lớp học miễn phí

Trường Thư Viện Viện Nam Toàn Cầu mở các lớp học miễn phí

Trường Thư Viện Viện Nam Toàn Cầu mở các lớp học miễn phí
Microsoft Office, An Ninh Mạng, Đũa Thần Điện Toán…
Thời gian: 9:30-12PM, mỗi sáng T2, T4
Địa điểm: 11770 Warner Ave., #204 Fountain Valley, CA 92708
Liên lạc: (714) 210-8444, chỉ nhận 12 học viên mỗi khóa.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Trường Thư Viện Viện Nam Toàn Cầu mở các lớp học miễn phí 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *