Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Thuế, Bảo Hiểm, Thị thực Chữ Ký

Thuế, Bảo Hiểm, Thị thực Chữ Ký

– 𝗚𝗶ả𝗺 $𝟮𝟱 cho khách lần đầu sử dụng Dịch Vụ Khai Thuế của chúng tôi.
– 𝗚𝗶ả𝗺 thêm $𝟮𝟱 nếu giới thiệu dịch vụ khai thuế của chúng tôi với thân hữu của Quý Vị.
– Chỉ $5 lệ phí dành riêng cho các Cô Bác Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa.
– Kiểm tra lại Hồ Sơ Thuế năm trước của Quí Vị miễn phí.
– 𝐆𝐢ả𝐢 𝐭𝐡í𝐜𝐡 𝐭ườ𝐧𝐠 𝐭ậ𝐧 𝐯ề 𝐭ờ 𝐖𝟐/𝟏𝟎𝟗𝟗 𝐜ủ𝐚 𝐐𝐮ý 𝐕ị
– Tư vấn riêng cho từng trường hợp về phương cách đóng thuế ít nhất và có thêm tiền Saver’s Credit dành riêng cho các Quỹ Hưu Bổng.
– Có đóng Bond và được cấp phép trực tiếp từ IRS và CTEC.
– Khai thuế trực tuyến cho 50 tiểu Bang toàn Hoa Kỳ.
– Hãy gọi lấy hẹn với chúng tôi để biết thêm nhiều quyền lợi của Quý Vị
(714) 722-2125 | (626) 808-4663
Address: Westminster , California, 92683
Phone: 714-722-2125

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Thuế, Bảo Hiểm, Thị thực Chữ Ký 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *