Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

THU MAI – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

THU MAI – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ

THU MAI - VĂN PHÒNG LUẬT SƯ
1430 S. Federal Blvd., Denver, CO 80219
(Đối diện Phở 95)
720-287-1439
Fax: 720-287-1 438 ThuTmai@mailawoffice.com
Luật Gia Đình (Family Law)
- Lý Dị: Các ván để lien quan toi tranh chap quyển nuoi dưỡng và
cấp dường cho con cai
Luật Di Trú (lmmigration Law) - Khai phá sản (Bankrupcy)
Sogn thảo hợp đồng (Contract)
- Bảo länh
- Làm Di Chúc
- Trục xuất
Cell: 720-532-5693 TÂẤT CẢ CÁc DICH VỤ LIÊN QUAN TỚI THE XANH
MAI TAX PREP
THU MAI & JASMINE MAI TP.
1430 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Nationa/ Associațio
(Bên Trong Tòa Nhà Luật Sư Thu Mai)
Certified
Office: 720-313-0422 RS
-le
Tax Professional
CTP
ed Palblic Bookke
Email: MaiTaxPrep@gmail.com
KHAI THUỂ CUỠI NĂM CHO:
Cá Nhân – Individual
Tổ Hợp, Công Ty & Tập Đoan Partnership, LLC & Corporation
Giữ Sổ Sách Bookkeeping
Làm lương W2 Payroll cho nhân viên
Làm mẫu đơn 1099 cuốI nãm.
Là thanh viên của NACPB National Association of Certified Public Bookkepers
Gið mở cửa của hai văn phòng:
Thứ Hai- Thứ Sáu 9:00 AM - 5:00 PM. Thứ Bảy xin vui lòng lấy hen.
TÂN TÂM - KÍN ĐÁO - UY TÍN

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  THU MAI – VĂN PHÒNG LUẬT SƯ 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *