Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

19

Thông Cống A&C

Chuyên sửa về nước, ống nước, vòi nước, ắn nước
Thông ông công, sink, nhà bếp, washroom”
Nhận thau máy hút buông tắm, nhà bếp
Bảo đảm
Professional machine
Có license Millwright & Plumbing
Làm không được không lấy tiền
Xin gọi Tony Ly (416) 833-0525
Nói Tiếng Việt-Tiểu-Quảng

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Thông Cống A&C 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *