Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Thánh Lễ mỗi Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Thánh Lễ mỗi Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

Thời gian: 8:30 AM, lần chuỗi Mân Côi; 9 AM, Thánh Lễ tạ ơn Chúa kính Đức Mẹ, và cầu nguyện
Địa điểm: Linh Đài Đức Mẹ La Vang, nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, 13280 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Thánh Lễ mỗi Thứ Bảy đầu tháng tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *