Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

“Sống Thật” Nhóm hỗ trợ cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Quận Cam

“Sống Thật” Nhóm hỗ trợ cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Quận Cam

“Sống Thật” Nhóm hỗ trợ cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Quận Cam
Thời gian: 11AM-1PM, mỗi Thứ Bảy tuần thứ 3 của tháng, có cung cấp bữa ăn trưa.
Địa điểm: 14541 Brookhurst St., Suite C10, Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 636-1669 hoặc minht@apaitonline.org, (714) 640-3424 hoặc dnguyen@thevncoc.org

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  “Sống Thật” Nhóm hỗ trợ cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới của Quận Cam 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *