Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Sinh hoạt Thiền và Khí Công hàng tuần với HT Tánh Không

Sinh hoạt Thiền và Khí Công hàng tuần với HT Tánh Không

Sinh hoạt Thiền và Khí Công hàng tuần với HT Tánh Không
Thời gian:7AM-10AM, T2; 8AM-11AM, T6; 6:30PM-8:30PM, T3 & T5
Địa điểm: Thiền Đường Tánh Không, 13071 Brookhurst St., Ste.197, Garden Grove, CA 92843.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Sinh hoạt Thiền và Khí Công hàng tuần với HT Tánh Không 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *