Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự

Sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự

Sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự
Tập thiền Vipassana: 6AM-6PM, CN đầu tiên mỗi tháng
Tụng kinh Tam bảo, tọa thiền, pháp đàm: 8AM-11AM, mỗi CN
Địa điểm: 12922 Twintree Ln, Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: (714) 621-0131; (714) 206-1024

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Sinh hoạt tại Vô Môn Thiền Tự 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *