Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Sinh hoạt Phật sự tại chùa Liên Hoa

Sinh hoạt Phật sự tại chùa Liên Hoa

Sinh hoạt Phật sự tại chùa Liên Hoa
Thời gian: 2PM-4PM, CN hàng tuần
Địa điểm: 9561 Bixby Ave., Garden Grove, CA 92841
Liên lạc: (714) 636-7725

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Sinh hoạt Phật sự tại chùa Liên Hoa 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *