Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Sinh hoạt Hội Ung Thư Việt Mỹ

Sinh hoạt Hội Ung Thư Việt Mỹ

-Lớp Khí Công: 9AM-10:30AM, T3. Lớp được tổ chức mỗi 2 tuần tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ.
-Các sinh hoạt thủ công mỹ thuật như Trang Trí Cỏ Bốn Lá (nhân ngày St. Patrick’s Day) vào 2:30 PM-4PM, T3, 12 tháng 3 và Trang Trí Trứng (nhân dịp Lễ Phục Sinh) vào 2:30 PM-4PM, T3, 26 tháng 3 tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ.
-Chương trình Tủ Thực Phẩm Gia Đình, trợ giúp thực phẩm cho cộng đồng mỗi tuần, từ Thứ Ba đến Thứ Sáu tại văn phòng Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Địa điểm: VP Hội Ung Thư Việt Mỹ, 17150 Newhope St., Suite 201, Fountain Valley, CA 92708.
Liên lạc: (714) 751-5805, email: info@vacf.org, hoặc vào trang mạng www.vacf.org.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Sinh hoạt Hội Ung Thư Việt Mỹ 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *