Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Sinh hoạt gia đình Phật tử Phổ Hòa

Sinh hoạt gia đình Phật tử Phổ Hòa

Sinh hoạt gia đình Phật tử Phổ Hòa
Thời gian: 9AM-1PM, CN mỗi tuần
Ðịa điểm: Chùa Quan Âm, khuôn viên Garden Grove Boy & Girl Club, 10540 Chapman Ave., Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: (714) 200-7180
Nhận đoàn sinh từ 7 tuổi trở lên.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Sinh hoạt gia đình Phật tử Phổ Hòa 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *