Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Nhóm cựu HS trường Quốc Học & Ðồng Khánh Huế

Nhóm cựu HS trường Quốc Học & Ðồng Khánh Huế

Nhóm cựu HS trường Quốc Học & Ðồng Khánh Huế tổ chức phát cơm và quần áo cho người vô gia cư
Thời gian: 11:30AM-12PM, ngày 15 của mỗi tháng
Ðịa điểm: 1) Parking phía sau tiệm Tân Xuân Grocery, 14314 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92843. 2) Westminster Park (góc Magnolia-Hazard), 14402 Magnolia St., Westminster, CA 92683.
Liên lạc: (714) 719-6302, (714) 309-1479

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Nhóm cựu HS trường Quốc Học & Ðồng Khánh Huế 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *