Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Nha Sĩ Hoàng Duy Khiêm

Nha Sĩ Hoàng Duy Khiêm

DKDental
FAMILY AND CHILDRENS DENTISTRY
DENTISTA PARA LA FAMILIA
MEDICAID AND MOST INSURANCE ACCEPTED
NHA SI HOANG DUY KHIEM
95C S. Sheridan Blvd., Lakewood, CO 80226
DKDental95@gmail.com, Website: DK Dental.Net
720-5243959 / 1-800-270-4450
TRÊN 20 NĂM KINH NGHIÊM TRONG NGÀNH NHA
Khámn và X-ray $30
Nhận Medicaid
Walk In và lấy hęn
NHÂN HẦU HẾT INSURANCE
W. 1st Ave
Nói tiếng Việt xin gọi:
S. Sheridan Blvd
1-800-270-4450
Harlan St
W. Bayaud Ave
Giờ mở ca:
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư:
9:00AM -6:00PM
Thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy:
W. Alameda Ave
9:00AM- 1:00PM
Chủ Nhât nghi
KINH NGHIỆM - TẬN TÂM - UY TÍN

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Nha Sĩ Hoàng Duy Khiêm 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *