Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Mở khóa thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của Tỳ Khưu Phật Độ

Mở khóa thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của Tỳ Khưu Phật Độ

Mở khóa thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của Tỳ Khưu Phật Độ
Thời gian: 6:30PM-7:30PM mỗi tối
Địa điểm: 4422 W. Regent Dr., Santa Ana, CA 92704
Liên lạc: (714) 362-5630

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Mở khóa thiền Vipassana dưới sự hướng dẫn của Tỳ Khưu Phật Độ 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *