Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp yoga, thiền, tài chi, khí công, chống lão hóa, bệnh tật

Lớp yoga, thiền, tài chi, khí công, chống lão hóa, bệnh tật

Lớp yoga, thiền, tài chi, khí công, chống lão hóa, bệnh tật
Thời gian: 9AM-11AM, T7; 8AM-9:30AM, CN.
Địa điểm: 8345 Garden Grove Blvd., #104.
Liên lạc: Võ sư Chu Tất Tiến (714) 398-3678

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp yoga, thiền, tài chi, khí công, chống lão hóa, bệnh tật 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *