Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm miễn phí (mọi trình độ)

Lớp Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm miễn phí (mọi trình độ)

Lớp Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm miễn phí (mọi trình độ)
Thời gian: 7:30AM-9AM, CN
Địa điểm: Brookhurst Elementary School, 9821 Catherine Ave., Garden Grove, CA 92841
Liên lạc: (714) 398-6142; www.thaicucquyen.org

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm miễn phí (mọi trình độ) 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *