Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp Tài Chi, Yoga Khí Công miễn phí

Lớp Tài Chi, Yoga Khí Công miễn phí

Lớp Tài Chi, Yoga Khí Công, Võ Sư Chu Tất Tiến, miễn phí, đã trở lại Garden Grove Park, sân bóng rổ
Thời gian: 8AM-9:30AM mỗi CN
Liên lạc: (714) 398-3678
Mang mask và tấm trải

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp Tài Chi, Yoga Khí Công miễn phí 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *