Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp nhạc lý căn bản – hát đúng tông và đúng nhịp

Lớp nhạc lý căn bản – hát đúng tông và đúng nhịp

Lớp nhạc lý căn bản – hát đúng tông và đúng nhịp
Thời gian: 1PM-4PM mỗi CN
Ðịa điểm: Chùa Bảo Quang, 713 Newhope St. (góc Hazard và Newhope)
Liên lạc: (714) 394-5222, (714) 696-4721

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp nhạc lý căn bản – hát đúng tông và đúng nhịp 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *