Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp học miễn phí: Khí Công Dưỡng Sinh

Lớp học miễn phí: Khí Công Dưỡng Sinh

Lớp học miễn phí: Khí Công Dưỡng Sinh, Chuyển Tâm Công, Dịch Cân Kinh, Thái Cực Quyền, Chuyển Tâm Đao (đao-kiếm), Chuyển Tâm Côn (gậy)
Thời gian: 8:30AM-10:30AM, mỗi CN
Địa điểm: 10706 Garden Grove Blvd., Garden Grove (góc Century và Garden Grove)

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp học miễn phí: Khí Công Dưỡng Sinh 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *