Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp dạy kèm toán miễn phí cho các em học sinh lớp 6-9

Lớp dạy kèm toán miễn phí cho các em học sinh lớp 6-9

Lớp dạy kèm toán miễn phí cho các em học sinh lớp 6-9
Thời gian: 11AM-2PM, CN hàng tuần
Ðịa điểm: Thánh Ðường Warner, 7360 Warner Ave.
Liên lạc: (714) 468-0808. Email: vbcnola@gmail.com
Chỉ nhận 20 em ghi danh đầu tiên.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 5 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp dạy kèm toán miễn phí cho các em học sinh lớp 6-9 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *