Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp Computer Căn Bản và Nâng Cao Cho Cộng Đồng

Lớp Computer Căn Bản và Nâng Cao Cho Cộng Đồng

Lớp Computer Căn Bản và Nâng Cao Cho Cộng Đồng
Thời gian: Lớp Căn Bản: 9:00AM-11AM, Lớp Nâng Cao: 12PM-2:PM; mỗi T7 hàng tuần
Địa điểm: Hội Thánh Tin Lành Giám Lý, 8152 McFadden Ave., Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 300-8383, (714) 533-6855, lynnguyencat@hotmail.com

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Lớp Computer Căn Bản và Nâng Cao Cho Cộng Đồng 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *