Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lớp âm nhạc và nghệ thuật tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA

Lớp âm nhạc và nghệ thuật tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA

Lớp âm nhạc và nghệ thuật tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA
Vẽ thiếu nhi (5-10 tuổi): 10AM-12PM, T7
Guitar thiếu nhi & thiếu niên (7-14 tuổi): 10:30AM-11AM; 12PM-1:15PM, CN
Thanh nhạc I: 6:30PM-8PM, T2, bắt đầu 14 tháng 8
Liên lạc ghi danh và học phí: VAALA (714) 893-6145

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Lớp âm nhạc và nghệ thuật tại Trung Tâm Văn Hóa VAALA 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *