Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thu nhận thành viên

Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thu nhận thành viên

Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thu nhận thành viên
-Ngành Ấu: Lớp 1 – Lớp 5.
-Ngành Thiếu: Lớp 6 – Lớp 10.
-Ngành Thanh: Lớp 9 – Lớp 12.
Thời gian: 9:30AM-11:30AM, Chủ Nhật mỗi tuần
Địa điểm: Mile Square Regional Park, Fountain Valley, góc Warner và Los Jardines West (giữa Euclid và Brookhurst)
Liên lạc: (714) 235-0460, (714) 552-0080, (213) 605-5627, (714) 351-4043.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Liên Đoàn Hướng Đạo Bạch Đằng Giang thu nhận thành viên 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *