Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Lịch sinh hoạt hàng tuần của chùa Bảo Quang

Lịch sinh hoạt hàng tuần của chùa Bảo Quang

Lịch sinh hoạt hàng tuần của chùa Bảo Quang
Hàng ngày mở cửa từ 8AM-7PM
Thứ Hai: Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm lúc 6PM
Thứ Ba: Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm lúc 6PM
Thứ Tư: Tụng Kinh Thủ Lăng Nghiêm lúc 6PM
Thứ Năm: Tụng Kinh Pháp Hoa lúc 6PM
Thứ Sáu: Lạy Hồng Danh Sám Hối lúc 6PM
Thứ Bảy: Sinh hoạt cộng đồng
Chủ Nhật: Lễ Cầu Siêu và cúng tiễn linh lúc 11AM
Địa điểm: Chùa bảo Quang, 713 N. Newhope St., Santan Ana, CA 92703
Liên lạc: (714) 716-1121 https://chuabaoquangoc.org
Liên lạc về Phật sự: 714-716-1121, Ext 716-1121
Liên lạc về ẩm thực: 714-716-1121, Ext 716-1122
Liên lạc về xã hội & nhu cầu sử dụng hội trường chùa Bảo Quang: 714-716-1121, Ext 714-1123

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Lịch sinh hoạt hàng tuần của chùa Bảo Quang 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *