Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Khám nghiệm HIV miễn phí, biết kết quả trong vòng 20 phút

Khám nghiệm HIV miễn phí, biết kết quả trong vòng 20 phút

Khám nghiệm HIV miễn phí, biết kết quả trong vòng 20 phút
Thời gian: 2PM-5PM, T6 hàng tuần. (Khám nghiệm vô danh và bảo mật)
Địa điểm: 13461 S. Pointe Dr., Suite 100, Laguna Hills, CA 92653
Liên lạc: (714) 684-6429

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Khám nghiệm HIV miễn phí, biết kết quả trong vòng 20 phút 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *