Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo hoặc không có bảo hiểm y tế

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo hoặc không có bảo hiểm y tế

Khám bệnh miễn phí cho người nghèo hoặc không có bảo hiểm y tế
Thời gian: 9AM-12PM, T3 & T7 hàng tuần
Địa điểm: Garden Grove United Methodist Church, 12741 Main St., Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: (714) 633-4600

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Khám bệnh miễn phí cho người nghèo hoặc không có bảo hiểm y tế 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *