Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hội Ung Thư Việt Mỹ – VACF

Hội Ung Thư Việt Mỹ – VACF

Hội Ung Thư Việt Mỹ – VACF
-Giúp hiểu cách phòng ngừa COVID-19
-Hướng dẫn và giúp lấy hẹn xét nghiệm
-Giải thích kết quả, hướng dẫn cách ly
-Giới thiệu đến các cơ quan trợ giúp
-Hỗ trợ cho người mắc bệnh xin trợ cấp thực phẩm và tìm chỗ ở tạm thời
-Tư vấn với bác sĩ thiện nguyện
-Gọi cho VACF tại số (714) 751-5805 và bấm số 1002, để lại tên, số điện thoại và địa chỉ.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Hội Ung Thư Việt Mỹ – VACF 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *