Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hội Thánh Tin Lành Magnolia tổ chức nhóm thờ phượng Chúa

Hội Thánh Tin Lành Magnolia tổ chức nhóm thờ phượng Chúa

Hội Thánh Tin Lành Magnolia tổ chức nhóm thờ phượng Chúa
Thời gian: 3:30PM mỗi Chủ Nhật
Địa điểm: 14614 Magnolia Ave., Westminster (góc Magnolia và Hazard)
Liên lạc: (714) 832-8070

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Hội Thánh Tin Lành Magnolia tổ chức nhóm thờ phượng Chúa 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *