Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hội Thánh Cơ Ðốc Phục Lâm Garden Grove

Hội Thánh Cơ Ðốc Phục Lâm Garden Grove

MS Dương Quốc Tùng rao giảng sứ điệp tại Hội Thánh Cơ Ðốc Phục Lâm Garden Grove
Thời gian: 4:30PM, mỗi T7
Ðịa điểm: 12702 9th St., Stanford, Garden Grove
Liên lạc: (714) 322-636

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Hội Thánh Cơ Ðốc Phục Lâm Garden Grove 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *