Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hội Hy Vọng khai giảng các lớp ESL dành cho thi quốc tịch, lớp quốc tịch, lớp dưỡng sinh

Hội Hy Vọng khai giảng các lớp ESL dành cho thi quốc tịch, lớp quốc tịch, lớp dưỡng sinh

Thời gian: Khai giảng từ ngày 27 tháng 2
-ESL dành cho thi quốc tịch: 10AM-12PM, thứ 2, 3, 4, 5
-Lớp quốc tịch: 10AM-12PM, thứ 2, 3, 4, 5
-Lớp dưỡng sinh: 9:30AM-11:30AM, thứ 2, 3, 4, 5
Địa điểm: Trung Tâm Công Giáo, 1538 Century Blvd., Santa Ana, CA 92703
Liên lạc: Văn phòng Hội Hy Vọng (714) 265-1181

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Hội Hy Vọng khai giảng các lớp ESL dành cho thi quốc tịch, lớp quốc tịch, lớp dưỡng sinh 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *