Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hiệp hội trẻ em, Children’s Bureau có dịch vụ miễn phí cho phụ huynh

Hiệp hội trẻ em, Children’s Bureau có dịch vụ miễn phí cho phụ huynh

Hiệp hội trẻ em, Children’s Bureau có dịch vụ miễn phí cho phụ huynh (có con nhỏ 0-8 tuổi)
Giúp kiểm tra sự phát triển và cảm xúc sức khỏe của trẻ em, hướng dẫn cách thức dạy con trẻ có hành vi chống đối, giúp đỡ trẻ em trong nghịch cảnh như bạo hành trong gia đình hay bị bỏ mặc,… và kết nối gia đinh đến dịch vụ thích hợp khác.
Liên lạc: Yến Trần (213) 399-5664

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Hiệp hội trẻ em, Children’s Bureau có dịch vụ miễn phí cho phụ huynh 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *