Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJ)

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJ)

Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJ)
Cung cấp các dịch vụ về luật gia đình và các dịch vụ pháp lý với lệ phí thấp cho cư dân Quận Cam có lợi tức thấp: Ly dị, ly thân, hủy hôn, xin/chỉnh quyền nuôi dưỡng/thăm viếng, trợ cấp cho con, trợ cấp cho người phối ngẫu, thành lập quyền làm cha mẹ, đổi tên, kiện trong tòa xử các vụ kiện nhỏ, thu nợ sau khi có lệnh tòa.
Cần lấy hẹn. Để biết thêm chi tiết, liên lạc: (213) 241-8828.
Mọi vấn đề pháp lý khác, xin liên lạc đường dây tiếng Việt: (800) 267-7395.

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Hiệp Hội Phát Huy Công Lý Người Mỹ Gốc Á Châu (AAAJ) 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *