Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Hát cho nhau nghe & Dancing

Hát cho nhau nghe & Dancing

“Hát cho nhau nghe & Dancing”
Thời gian: 8PM-12PM, T6 & T7 hàng tuần
Địa điểm: Cạnh quán Cá Mỹ Vân, 10131 Westminster Ave., #214, Garden Grove, CA 92683
Liên lạc: NS Nam Hưng (714) 657-5267

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Hát cho nhau nghe & Dancing 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *