Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Gia đình Phật tử Phổ Hòa nhận đoàn sinh mới từ 7 tuổi trở lên

Gia đình Phật tử Phổ Hòa nhận đoàn sinh mới từ 7 tuổi trở lên

Gia đình Phật tử Phổ Hòa nhận đoàn sinh mới từ 7 tuổi trở lên
Thời gian: mỗi CN, 9:30AM-1PM
Chùa Quan Âm, trong khuôn viên của Garden Grove Boy and Girl Club, 10540 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: (714) 818-2033

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Gia đình Phật tử Phổ Hòa nhận đoàn sinh mới từ 7 tuổi trở lên 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *