Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Gia Đình Phật Tử Phổ Đà nhận đoàn sinh mới

Gia Đình Phật Tử Phổ Đà nhận đoàn sinh mới

Gia Đình Phật Tử Phổ Đà nhận đoàn sinh mới
Thời gian: Mỗi Chủ Nhật từ 9:45AM đến 2:45PM
Địa điểm: Chùa Phổ Đà, 5110 W. Hazard Ave., Santa Ana, CA 92703
Liên lạc: (323) 793-3815
Điều kiện: các em cần phải từ 7 tuổi trở lên

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 5 months ago
  View Profile

  Map

  Gia Đình Phật Tử Phổ Đà nhận đoàn sinh mới 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *