Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Free food dành cho quý vị cao niên (60 tuổi trở lên)

Free food dành cho quý vị cao niên (60 tuổi trở lên)

Free food dành cho quý vị cao niên (60 tuổi trở lên)
Mang theo: 1) thẻ nhận diện có dán hình hay bằng lái xe, và 2) giấy thông báo tiền trợ cấp/hưu trí của Bộ Xã Hội hay bản thông tin ngân hàng hàng tháng cùi check lương (nếu còn đang đi làm)
Liên lạc: (714) 667-0717 để biết ngày, giờ và nơi chốn

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Free food dành cho quý vị cao niên (60 tuổi trở lên) 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *