Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Ðêm nhạc thính phòng CLB Văn Nghệ Viện Việt Học

Ðêm nhạc thính phòng CLB Văn Nghệ Viện Việt Học

Ðêm nhạc thính phòng CLB Văn Nghệ Viện Việt Học
Thời gian: mỗi T7 thứ nhì của tháng, 7:30PM-10:30PM
Ðịa điểm: Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 775-2050, info@viethoc.com

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Ðêm nhạc thính phòng CLB Văn Nghệ Viện Việt Học 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *