Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

00001_17715-20240118100150682

DẠY KÈM

DẠY KÈM
TUTORING
--------
Muốn học giỏi, xin hỏi
Giáo-Sư Tiến-Sĩ
HUỲNH QUỐC BỬU
714-229-8951
----
Bảo đảm đạt điểm A
hoặc B.
Luyện thi vào trường
Oxford Academy.
Giúp học-sinh viết văn
(Essay) nộp vào đại-học.
TRƯỜNG CÓ DẠY TRÊN
ONLINE.
Hơn 30 năm dạy học.
----
HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Business Info

Avatar

Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Map

  DẠY KÈM 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *