Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Ðạo Tràng Trang Nghiêm Tịnh Ðộ thành phố Perris

Ðạo Tràng Trang Nghiêm Tịnh Ðộ thành phố Perris

Ðạo Tràng Trang Nghiêm Tịnh Ðộ thành phố Perris tổ chức Ngày Tu Phật Thất-Niệm Phật miên mật 24 giờ
Thời gian: mỗi cuối tuần T7, CN
Liên lạc: ÐH Quảng Minh (714) 757-2637 để tham dự

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Ðạo Tràng Trang Nghiêm Tịnh Ðộ thành phố Perris 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *