Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Đăng Ký Medicare A, B cho Quý Vị 65 tuổi miễn phí

Đăng Ký Medicare A, B cho Quý Vị 65 tuổi miễn phí

Medicare có những phần nào?
Phần A (Bảo hiểm Bệnh viện)
Giúp đài thọ cho:
• Chăm sóc nội trú tại bệnh viện
• Chăm sóc tại các An dưỡng đường
• Chăm sóc cuối đời
• Chăm sóc sức khỏe tại nhà
Phần B (Bảo hiểm Y tế)
Giúp đài thọ cho:
• Dịch vụ từ các bác sĩ và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác
• Chăm sóc ngoại trú
• Chăm sóc sức khỏe tại nhà
• Thiết bị y tế lâu bền (như xe lăn, khung tập đi, giường bệnh, và các
thiết bị khác)
• Nhiều dịch vụ phòng ngừa (như khám sàng lọc, chích ngừa hoặc tiêm
vắc-xin, và khám “Sức khỏe tổng quát (Wellness)” hàng năm)
Address: Garden Grove, California, 92844
Phone: 714-722-2125

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Đăng Ký Medicare A, B cho Quý Vị 65 tuổi miễn phí 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *