Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Cộng Ðồng VN Nam California có các dịch vụ hỗ trợ đồng hương

Cộng Ðồng VN Nam California có các dịch vụ hỗ trợ đồng hương

Cộng Ðồng VN Nam California có các dịch vụ hỗ trợ đồng hương:
Thị thực công chứng, điền đơn và giúp miễn lệ phí thi quốc tịch, điền các loại giấy tờ, luyện thi quốc tịch, lớp Anh ngữ, lớp hớt tóc, lớp mỹ thuật, thay nhớt xe, cafe sáng, ẩm thực cuối tuần, các chương trình văn nghệ,…
Địa điểm: 12755 Brookhurst St., suite 115, Garden Grove, CA 92840
Liên lạc: (714) 837-1537, www.vncsc.org, email: info@vncsc.org

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Cộng Ðồng VN Nam California có các dịch vụ hỗ trợ đồng hương 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *