Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

CLB Văn Hóa Việt: đàn-hát-dance

CLB Văn Hóa Việt: đàn-hát-dance

CLB Văn Hóa Việt: đàn-hát-dance
Thời gian: 8:30AM-10:30AM, T7, Keyboard & Guitar; 10:30AM-12:30PM, T7, hát với nhau.
Địa chỉ: 7621 Westminster Ave., Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 489-1033, (562) 786-1189

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  CLB Văn Hóa Việt: đàn-hát-dance 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *