Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Chương trình vũ nhạc

Chương trình vũ nhạc

Chương trình vũ nhạc
-Mỗi T7, 5:30PM-10PM, tại Cộng Ðồng Người Việt Nam California, 12755 Brookhurst St., Garden Grove, CA 92840
-Mỗi CN, 5PM-10PM, tại Hội Việt Nam Tương Tế, 7621 Westminster Blvd., Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 336-3448, (714) 858-4747

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Chương trình vũ nhạc 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *