Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Chương trình sinh hoạt trung tâm Sen Trắng

Chương trình sinh hoạt trung tâm Sen Trắng

Chương trình sinh hoạt trung tâm Sen Trắng
Thực tập thiền quán: 7PM-9PM, T5 & T7
Giảng pháp và thực tập thiền: 2:30PM-4PM, CN thứ nhất và thứ hai trong tháng
Địa điểm: 13071 Brookhurst St., #197, Garden Grove, CA 92843
Liên lạc: (714) 713-0611, (714) 621-0131

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 6 months ago
  View Profile

  Map

  Chương trình sinh hoạt trung tâm Sen Trắng 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *