Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

Các Thời Lạy Sám Hối & Thực Tập Thiền tại Mây Từ

Các Thời Lạy Sám Hối & Thực Tập Thiền tại Mây Từ

Các Thời Lạy Sám Hối & Thực Tập Thiền tại Mây Từ
Thời gian: 3 thời mỗi ngày trừ CN, 6AM-7:45AM, 8AM-9:45AM, 7PM-8:45PM
Địa điểm: Thiền đường Mây Từ, 14560 Magnolia Ave., Suite 101, Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 600-8854

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  Các Thời Lạy Sám Hối & Thực Tập Thiền tại Mây Từ 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *