Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

BPSOS phục vụ đồng hương

BPSOS phục vụ đồng hương

BPSOS phục vụ đồng hương những chương trình:
-Luyện thi và giúp điền đơn thi quốc tịch; Gia hạn thẻ xanh.
-Giúp tập phỏng vấn trước khi thi
-Lớp Anh văn
-Lớp sử dụng computer
-Dịch vụ thông dịch giấy tờ, hồ sơ.
Thời gian: 8:30AM-5PM, T2-T6 hàng tuần
Địa điểm: 9842 Bolsa Ave., #205, Westminster, CA 92683
Liên lạc: (714) 897-2214

Business Info

Người Việt Đăng Tin

Member since 3 months ago
  View Profile

  Map

  BPSOS phục vụ đồng hương 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *