Share
WhatsApp
LinkedIn

VietNewsToday.com

Report Abuse

9ED2B0B0-6AEA-4567-BF5F-0F06F86A3791
$199.00
0 0 Reviews
Popular

Bạn Muốn Học Móng Đắp-Đíp Bột

Khóa Học Đắp Bột và Dip Bột Căn Bản (Tiếng Việt)

www.pensight.com/x/lona

Khóa học này bao gồm những nền tảng căn bản để học viên tự học đắp và dip móng bột:

•Dụng cụ, đồ nghề, và sản phẩm cần có

•Cách chuẩn bị mặt móng, gắn tip nhựa, và tạo dáng móng cho típ nhựa

•Các cách đắp bột

•Cách dũa tay

•Các bài dũa máy

•Cách đắp bột một màu

•Cách làm móng bột trắng hồng

•Cách làm móng bột trong và sơn gel

•Cách làm dịch vụ fill-in cho móng bột cùng màu

•Cách làm dịch vụ fill-in cho móng bột trong và sơn gel

•Cách an toàn để gỡ bột khỏi móng

•Cách dip bột một màu

•Cách tạo nền bột cho móng dip có gắn típ nhựa

•Cách dip bột trắng hồng

•Cách đúng để tháo bột dip trên móng

•Giảng viên làm demo các bộ móng đắp và dip trên tay khách ở tiệm nail

•Các tài liệu học bạn có thể tải về trên phone

•Bonus hướng dẫn làm một mẫu móng nghệ thuật

Business Info

andyhaidinh

Member since 3 months ago
  View Profile

  Listing Info

  Phone

  Video

  Bạn Muốn Học Móng Đắp-Đíp Bột 0 reviews

  Login to Write Your Review

  There are no reviews yet.

  Write Your Review

  Your email address will not be published. Required fields are marked *