Content Guidelines - xem bản dịch Tiếng Việt ở bên dưới

1. Trust & Safety

Our community is built on trust. Whether you’re a consumer or a business owner, you put your trust in us to provide information people can rely on to make good decisions. We work hard to maintain that trust, and make VietNewsToday.com truly helpful for everyone.
Businesses earn great reviews on VietNewsToday.com the same way they build their reputations in the community: by creating great products, services, and customer experiences. VietNewsToday.com works hard to feature content that reflects real experiences that consumers are inspired to share.
Under VietNewsToday.com’s policies, businesses are not permitted to ask their customers for reviews, and consumers can only write about their first-hand experiences.
Fake news and deceptive behavior are unfortunately common on the web. Learn more about our terms and conditions policies.

2. General Guidelines
People come to VietNewsToday.com to connect with great local businesses. We know that people won’t always agree, but we expect everyone on the site to treat one another and the platform with honesty and respect. We’ve put together these general guidelines to help set the tone for discourse on the site—just in case. Please also read the additional guidelines below for specific types of content that you might contribute to the site.

* Relevance: Please make sure your contributions are appropriate to the forum. For example, reviews aren’t the place for rants about political ideologies, a business’s employment practices, extraordinary circumstances, or other matters that don’t address the core of the consumer experience.

* Inappropriate content: Colorful language and imagery are fine, but there’s no place for threats, harassment, lewdness, hate speech, or other displays of bigotry.

* Conflicts of interest: Your contributions to VietNewsToday.com should be unbiased and objective. For example, you shouldn’t write reviews of your own business or employer, your friends’ or relatives’ business, your peers or competitors in your industry, or businesses in your networking group. Businesses should never ask customers to write reviews.

* Privacy: Don’t publicize people’s private information. For instance, please don’t post close-up photos or videos of other patrons without their permission, and don’t post other people’s full names unless you’re referring to someone who is commonly referred to by their full name.

* Promotional content: Don’t post promotional material unless it’s in connection with a VietNewsToday.com advertising product and through a Business Account. Let’s keep the site useful for consumers and not overrun with commercial noise from every user.

* Post your own content: Don’t swipe content from other sites, users, or businesses. Write your own copy and only share your own photos and videos. This also means you shouldn’t use chatbots or other AI tools to create reviews, including using such tools to draft or revise.

QUY ĐỊNH NỘI DUNG

1. Tin cậy & An toàn

Cộng đồng của chúng tôi được xây dựng trên sự tin tưởng. Cho dù bạn là người tiêu dùng hay chủ doanh nghiệp, bạn đều đặt niềm tin vào chúng tôi trong việc cung cấp thông tin mà mọi người có thể dựa vào để đưa ra quyết định đúng đắn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ để duy trì sự tin tưởng đó và làm cho VietNewsToday.com thực sự hữu ích cho mọi người.

Các doanh nghiệp nhận được đánh giá tốt trên VietNewsToday.com giống như cách họ xây dựng danh tiếng của mình trong cộng đồng: bằng cách tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. VietNewsToday.com làm việc chăm chỉ để giới thiệu nội dung phản ánh những trải nghiệm thực tế mà người tiêu dùng muốn chia sẻ.

Theo chính sách của VietLitings.com, doanh nghiệp không được phép yêu cầu khách hàng đánh giá và người tiêu dùng chỉ có thể viết về những trải nghiệm đầu tiên của họ.

Thật không may, tin tức giả mạo và hành vi lừa đảo lại rất phổ biến trên web. Tìm hiểu thêm về chính sách điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

2. Hướng dẫn chung

Mọi người đến VietNewsToday.com để kết nối với các doanh nghiệp địa phương lớn. Chúng tôi biết rằng không phải lúc nào mọi người cũng đồng ý nhưng chúng tôi hy vọng mọi người trên trang web sẽ đối xử với nhau và nền tảng một cách trung thực và tôn trọng. Chúng tôi đã tổng hợp những nguyên tắc chung này để giúp thiết lập phong cách thảo luận trên trang web—để đề phòng. Vui lòng đọc thêm các nguyên tắc bổ sung bên dưới để biết các loại nội dung cụ thể mà bạn có thể đóng góp cho trang web.

* Mức độ liên quan: Hãy đảm bảo những đóng góp của bạn phù hợp với diễn đàn. Ví dụ: các bài đánh giá không phải là nơi để phàn nàn về hệ tư tưởng chính trị, cách làm việc của doanh nghiệp, các trường hợp đặc biệt hoặc các vấn đề khác không giải quyết được cốt lõi trải nghiệm của người tiêu dùng.

* Nội dung không phù hợp: Ngôn ngữ và hình ảnh sặc sỡ có thể chấp nhận được nhưng không có chỗ cho sự đe dọa, quấy rối, dâm dục, lời nói căm thù hoặc các hình thức thể hiện cố chấp khác.

* Xung đột lợi ích: Những đóng góp của bạn cho VietNewsToday.com phải khách quan và khách quan. Ví dụ: bạn không nên viết đánh giá về doanh nghiệp hoặc ông chủ của chính bạn, doanh nghiệp của bạn bè hoặc người thân, đồng nghiệp hoặc đối thủ cạnh tranh trong ngành của bạn hoặc các doanh nghiệp trong nhóm mạng lưới của bạn. Doanh nghiệp không bao giờ nên yêu cầu khách hàng viết đánh giá.

* Quyền riêng tư: Không công khai thông tin riêng tư của mọi người. Ví dụ: vui lòng không đăng ảnh hoặc video cận cảnh của những khách hàng quen khác mà không có sự cho phép của họ và không đăng tên đầy đủ của người khác trừ khi bạn đang đề cập đến một người thường được gọi bằng tên đầy đủ của họ.

* Nội dung quảng cáo: Không đăng tài liệu quảng cáo trừ khi nó liên quan đến sản phẩm quảng cáo VietNewsToday.com và thông qua Tài khoản doanh nghiệp. Hãy giữ cho trang web luôn hữu ích cho người tiêu dùng và không tràn ngập tiếng ồn thương mại từ mọi người dùng.

* Đăng nội dung của riêng bạn: Không vuốt nội dung từ các trang web, người dùng hoặc doanh nghiệp khác. Viết bản sao của riêng bạn và chỉ chia sẻ ảnh và video của riêng bạn. Điều này cũng có nghĩa là bạn không nên sử dụng chatbot hoặc các công cụ AI khác để tạo đánh giá, bao gồm cả việc sử dụng các công cụ đó để soạn thảo hoặc sửa đổi.